Prestatieafspraken Eemsdelta 2024 getekend.

De gemeente Eemsdelta, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties hebben de prestatieafspraken voor 2024 vastgesteld. Deze prestatieafspraken gaan over thema’s zoals de ontwikkeling van de woningvoorraad, de betaalbaarheid van woningen, verduurzaming van woningen en leefbaarheid. Goede samenwerking Wethouder Annalies Usmany-Dallinga van volkshuisvesting en ontwikkellocaties is verheugd over het resultaat: “We zijn tevreden dat in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid